دسته بندی ها

گوجه سبز درجه 2

وضعیت:
موجود
شرایط عمده:
برای سفارشات بیش از 20 عدد به مبلغ 12000 تومان
قیمت فروش:
5,000
تومان
تعداد:

19